Przewodnik po Sejmie


29. 09. 2016

Wszechnica Sejmowa poszukuje osób do współpracy w charakterze przewodnika po Sejmie

Zakres obowiązków:
• przeprowadzanie wykładów z historii oraz funkcjonowania Sejmu i Senatu (w języku polskim oraz, dobrze widziana, w języku obcym) dla grup zwiedzających Sejm oraz ich oprowadzenie po Sejmie
• współpraca w ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej

Oczekiwania:

• opanowanie wiedzy z zakresu historii oraz funkcjonowania Sejmu i Senatu
• wysoka kultura osobista
• dyspozycyjność
• znajomość języka obcego dobrze widziana
• umiejętności retoryczne
• odporność na stres
• komunikatywność, umiejętności interpersonalne
• sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
Oferujemy:

• pracę w prestiżowej instytucji
• możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia
• materiały szkoleniowe z zakresu wiedzy o Sejmie i Senacie, szkolenie na przewodnika
• umowę cywilno-prawną
• atrakcyjne warunki w elastycznym czasie pracy
Informacji na temat rekrutacji udziela pracownik Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu
Ireneusz Nowak – kontakt telefoniczny pod numerem 0 22 694 22 58 lub 0 22 694 23 38.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie cv wraz ze skanem następującego
oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem:
”Wyrażam zgodę, aby obecnie i w przyszłości, Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne” na adres e-mail: ireneusz.nowak@sejm.gov.pl bądź na adres Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem PRZEWODNIK.
Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.