Kontakt

Opiekun Biura Karier:

biurokarier@pedagogium.pl

tel. (022) 338 98 98

Akademickie Biuro Karier PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

 

Misją ABK Pedagogium WSNS jest:

– pomoc studentom i absolwentom Pedagogium WSNS w Warszawie w efektywnym wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów lub w trakcie ich trwania,

– rozwinięcie umiejętności przydatnych w karierze zawodowej,

– zwiększenie szansy na znalezienie satysfakcjonującej i zgodnej z zainteresowaniami pracy,

– dostarczania informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji,

– zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,

– prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie zainteresowanych znalezieniem pracy,

– pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.

 

A ponadto:

– organizowanie szkoleń i warsztatów, poprzez które studenci i absolwenci będą mogli rozwinąć swoje kompetencje, umiejętności i postawy związane z zawodem,

– organizowanie spotkań z doświadczonymi profesjonalistami – przedstawicielami różnych zawodów (pedagogów, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników służby więziennej, pracowników organizacji pozarządowych),

– gromadzenie i kolportowanie ofert pracy od pracodawców,

– prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad zawodowych z dyplomowanymi trenerami.