Losy zawodowe

Szanowna Absolwentko / Szanowny Absolwencie,

 

Akademickie Biuro Karier Pedagogium WSNS w Warszawie realizuje projekt badawczy „Losy zawodowe absolwentów Pedagogium WSNS”, którego głównym celem jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów, a tym samym potrzeba dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tym badaniu.

Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po trzech miesiącach od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej. Następnie badanie będzie powtórzone po sześciu miesiącach, a kolejne po roku. Badanie ma charakter poufny. Informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Zgodna na wzięcie udziału w badaniach doc1

Podpisane zgody należy składać w Biurze Akademickiego Biura Karier lub drogą mailową na adres biurokarier@pedagogium.pl