Oligofrenopedagog


06. 10. 2016

Oligofrenopedagog
może być to osoba w trakcie studiów podyplomowych.

Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie poszukuje wesołego, sympatycznego, Oligofrenopedagoga. Praca w wymiarze pełnego etatu, od poniedziałku do piątku.

Do obowiązków pracownika będzie należało wspomaganie Mentora grupy gimnazjalnej (10 uczniów) w opiece nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia ze spektrum autyzmu oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, dla którego trzeba będzie również dostosować wymagania edukacyjne.

Kogo szukamy?
Osoby z odpowiednim wykształceniem. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu nie jest niezbędne, ale będzie bardzo mile widziane;
Osoby świadomej siebie, swoich emocji, jakie pojawiają się w relacjach z innymi;
Kogoś, kto wie, że metoda kar i nagród nie zastępuje zbudowania relacji z uczniem;
Osoby, która potrafi stawiać granice, jest konsekwentna, komunikuje się z dzieckiem w sposób jasny, czytelny, z szacunkiem;
Osoby, która nie boi się niestandardowych zachowań ze strony dziecka, a w sytuacjach trudnych nie przejawia chęci dominacji nad uczniem;
Kogoś, kto rozumie, że każde dziecko jest niepowtarzalne, indywidualne i wymaga takiego traktowania;
Osoby, która jest uważna na swoje potrzeby, potrafi rozplanować pracę adekwatnie do swoich możliwości i poziomu energii;
Osoby, która jest otwarta na pracę w zespole.

Co oferujemy?
Pracę w niezwykłej szkole, poznanie alternatywnych metod nauczania, innowacyjnego podejścia do dzieci;
Pracę w dobrej atmosferze, nastawionej na dzieci, na relacje, a nie na wyniki;
Pracę w zespole z psychologami, nauczycielami;
Duże możliwości rozwoju zawodowego i osobistego;
Zdobycie doświadczenia w prężnie rozwijającej się branży edukacji alternatywnej.

Więcej informacji o naszej Akademii na stronie internetowej:
http://dobraedukacja.edu.pl/warszawa/
www.facebook.com/DobraEdukacjaWarszawa

Aplikacje prosimy wysyłać na adres:
anna.cieslak@dobraedukacja.edu.pl