Zanim przystąpisz do napisania CV

CV traktuje o twojej przeszłości. To taka rama, w którą wtłaczasz własną historię.

Pomyśl o swych wrodzonych i wyuczonych  umiejętnościach oraz doświadczeniach zawodowych  i osobistych… Z których z nich jesteś dumny?

Które z twoich zawodowych dokonań  jest szczególne i wyjątkowe?

Weź kartkę papieru i zapisz wszystko, co ci teraz przychodzi na myśl.

W czasie wykonywanie tego zadania warto podeprzeć się konkretami i liczbami – przypomnij sobie daty, procenty,  kwoty pieniężne, nazwy, marki,  itp.

 

Wolontariat, prace społeczne,  nieodpłatne

 1. Czy świadczyłeś nieodpłatną pracę na rzecz jakiejkolwiek organizacji czy instytucji?

 

Edukacja

 1. Czy w czasie studiów pracowałeś? Jeśli tak, to czy w tym czasie awansowałeś lub  miałeś szczególne osiągnięcia?
 2. Czy zdobyłeś jakieś stypendium?
 3. Czy uczestniczyłeś w pracach komisji, komitetów, stowarzyszeń uczelnianych, itp.?
 4. Czy zdobywałeś nagrody za wyniki w nauce?
 5. Czy zdarzały ci się najwyższe oceny na egzaminach? Jeś1i tak, to z jakich przedmiotów?

 

Sprzedaż i pozyskiwanie klientów

Czy kiedykolwiek pracowałeś w dziale sprzedaży?  Jeśli tak, to jakie miałeś osiągnięcia w tej dziedzinie? Na przykład:

 1. Czy zdarzało ci się systematycznie  przekraczać założone cele sprzedaży? Jeśli tak, to o ile procent lub o jaką kwotę?
 2. Czy zdarzyło ci się przekroczyć założone cele sprzedaży w jakimś miesiącu/miesiącach czy kwartale/kwartałach? Jeśli tak, to o ile procent lub o jaką kwotę?
 3. Jak plasowałeś się w rankingu sprzedawców w swojej firmie?
 4. Czy zdarzyło ci się przyczynić do zwiększenia przez twoją firmę udziału w rynku? Jeśli tak, to o ile procent lub o jaką kwotę?
 5. Czy kiedykolwiek pozyskałeś dla firmy kluczowego klienta?
 6. Za obsługę jakich kluczowych klientów jesteś/byłeś odpowiedzialny?
 7. Czy udało ci się doprowadzić do powstania grupy zadowolonych, lojalnych, powracających klientów lub rozszerzyć grupę nowych  klientów? Jeśli tak, to o ile procent  lub o jaką kwotę powiększyło to wyniki?
 8. Czy dostawałeś nagrody za wyniki sprzedaży od swojej firmy lub spoza niej?
 9. Czy wdrożyłeś jakieś zwiększające sprzedaż pomysły promocyjne lub marketingowe?

 

Administracja, obsługa klienta i księgowość

Czy  pracowale5 kiedykolwiek  w dziale obsługi  klienta lub  współuczestniczyłeś w prowadzeniu  jednostki organizacyjnej? Jeśli tak, to:

 1. Czy przyczyniałeś się do zmniejszenia  liczby skarg, reklamacji itp.?
 2. Czy wprowadzałeś bądź usprawniałeś jakieś systemy i/lub  procedury administracyjne?
 3. Czy twoje przyjście do firmy czy jednostki organizacyjnej lub rozpoczęcie projektu zaowocowało  jakimiś wymiernymi zmianami w firmie?
 4. Czy zdarzyło ci się dokonać informatyzacji starego, „papierowego” systemu zarządzania?

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności

 1. Czy w którymkolwiek ze swych miejsc pracy byłeś odpowiedzialny za zakupy dóbr lub usług?
 2. Czy kiedykolwiek spoczywała na tobie odpowiedzialność za wykonanie  budżetu? Jeśli tak, to o jakim poziomie czy rzędzie wielkości mówimy?
 3. Czy nadzorowałeś personel? Jeśli tak, to w  jakim zakresie i za jaką liczbę osób  byłeś odpowiedzialny?
 4. Czy byłeś odpowiedzialny za – formalne bądź nieformalne – szkolenie ludzi? Jeśli tak, to w jakim zakresie, jaką liczbę i jakiego typu pracowników przeszkoliłeś? 
 5. Czy wobec innych pracowników prowadziłeś – mniej lub bardziej oficjalnie – coaching czy mentoring?

 

Planowanie i organizowanie imprez, występów, konferencji, oraz logistyka

 1. Czy zorganizowałeś jakieś imprezy, spotkania czy konferencje? Jeśli tak, to jakiej wielkości (liczba uczestników i budżet, jeśli można wiedzieć), gdzie i kiedy miały one miejsce?
 2. Czy byłeś zaangażowany w znaczące projekty relokacyjne.
 3. Czy miałeś kontakty z dużymi dostawcami? Z jakimi?

 

Komputery

 1. Jakie  jest twoje doświadczenie w zakresie systemów, programów i sprzętu komputerowego?
 2. Z jakimi programami pracowałeś?
 3. Czy brałeś udział w tworzeniu stron internetowych lub rozwiązań systemowych? Jeśli tak, co to było i jak wpłynęło na kondycję biznesową firmy?
 4. Czy byłeś zaangażowany w jakieś projekty specjalne, wykraczające poza zakres formalnych obowiązków?

 

Mechanika, maszyny

 1. Czy pracowałeś z innymi – poza komputerami – maszynami i sprzętem? Proszę, wymień je oraz określ czas trwania takich doświadczeń w latach?
 2. Czy pracowałeś z urządzeniami w branży transportowej, jakich marek samoloty, maszyny  rolnicze, ciężarówki, samochody, pojazdy czy rowery obsługiwałeś, serwisowałeś lub naprawiałeś?

 

Budownictwo, konstrukcje, instalacje

 1. Jeśli pracowałeś w tym obszarze, to przy jakiego rodzaju projektach? Jaki byt ich budżet? 

 

Ogólne

 1. Ile czasu pracowałeś w konkretnej branży?
 2. Czy awansowałeś? Kiedy i na jakie stanowiska?
 3. Czy po jakimś czasie przydzielano ci dodatkowe zadania na tym samym stanowisku? Chodzi o kompetencje i czynności, które niekoniecznie łączyły się ze zmianą nazwy stanowiska i/lub wysokości wynagrodzenia.
 4. Czy proponowano ci udział w szkoleniach z zakresu zarządzania czy programach rozwoju umiejętności  menedżerskich?
 5. Czy proponowano ci udział w projektach specjalnych, wykraczających poza formalny zakres obowiązków na twoim stanowisku? A czy ty kiedykolwiek się o to ubiegałeś? Z jakim rezultatem?

 

Pozytywne oceny pracy

 1. Czy kiedykolwiek otrzymałeś pisemną czy ustną pochwałę bądź list polecający od klienta czy przełożonego?
 2. Czy możesz przytoczyć sytuację, w której zaprezentowałeś wyróżniającą się postawę w obsłudze klienta? Jeśli tak, to co pozwoliło ci zorientować się, że klient jest zadowolony? (A także: Co z tego wyniknęło? Jak skorzystała na tym firma?)
 3. Czy jesteś laureatem  jakichś nagród – firmowych bądź branżowych?

 

Działalność społeczna

 1. Czy wybierano cię do jakichś ciał przedstawicielskich (na przykład komisji socjalnej, BHP)? Na czym polegała twoja działalność?
 2. Czy należysz lub należałeś do klubów i organizacji zawodowych oraz biznesowych?

 

Publikacje, wystąpienia publiczne

 1. Czy zdarzyło ci się publikować artykuły lub inne materiały w prasie lub w książkach? Jakie to były publikacje?
 2. Czy występowałeś na konferencjach  lub wygłaszałeś mowy na forum publicznym? Jeśli tak, wymień szczegółowo poruszane tematy. Jak liczne audytoria śledziły twoje wystąpienia?

 

Przewidywania

 • Jaką wartość dodaną wniesiesz do zatrudniającej cię firmy? Co twoim zdaniem stanowi o tym, że będziesz darczyńcą, cennym zasobem, czy nawet źródłem nowych zasobów a nie po prostu żebrzącym o pracę petentem?
 • Na czym według ciebie polega twoja przewaga nad innymi  kandydatami o podobnych kwalifikacjach?